Home / Ashram Calendar
 Take part in Ashram Activities.

Take part in Ashram Activities.

Vishwamatha Dance Drama

 

21st Oct – Jaganmohan Palace, Mysore

23rd Oct – Nalvadi Krishnaraja Wodeyar Kalamandir, Mandya

28th Oct – Shiv Vishnu Mandir, Vashi, Mumbai

29th Oct – Vittal Mandir, Dahisar, Mumbai

30th Oct – Agrikoli Samskruthi Bhavan, Nerul, Mumbai

1st Nov – Nehru Memorial Hall, Camp MG Road, Pune

5th Nov – Tamil Sangham, RK Puram, New Delhi

17th Nov – Admar Mutt School, Padubidri

Ashram Calendar

January 2019

January 5 – Mrutyunjaya Homa

January 6 – Satchintana

January 13 – Music with Meditation

January 20 – Kundalini Punaschethana

January 20 – Moonlight Dinner

January 26 – Republic Day

January  27 – Kriya Yoga Punaschethana

January 28 – Public Meet

February 2019

February 2 – Mrutyunjaya Homa

February 3 – Satchintana

February 10 – Annual Day of Maninaga Kerekadu

February 17 – Kundalini Beejamantra Punaschethana

February 17 – Moonlight Dinner

February 24 – Kriya  Punaschethana

February 27 – Public Meet